Zarząd Okręgowy w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Czaszkowska 10-12

Polski Związek Łowiecki

 

 

 

      Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. zaczęto zawiązywać pierwsze stowarzyszenia łowieckie. Na początku XX w. powstało ich w Kaliskiem kilka, a wśród nich – stowarzyszenie myśliwych z Kalisza, które uczestniczyło w powstaniu w 1923 r. w Warszawie Centralnego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. W tym okresie powstało najstarsze z obecnie działających w Wielkopolsce koło łowieckie. 21 stycznia 1927 roku grupa myśliwych z Ostrowa Wlkp. utworzyła Klub Myśliwski, którego tradycje kontynuuje KŁ nr 8 Klub Myśliwski w Ostrowie Wielkopolskim.
      Po zakończeniu II wojny światowej na terenie obecnego okręgu kaliskiego zaczęły powstawać nowe koła łowieckie, przy czym większość powstała do 1953 r. W ramach granic administracyjnych ówczesnego województwa poznańskiego koła do 1975 r. pod względem administracyjnym podlegały Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej w Poznaniu. Po reformie administracyjnej kraju, wraz z powstaniem województwa kaliskiego, 4 maja 1976 r. powołano władze i organa PZŁ w Kaliszu. Od dn. 1 stycznia 2000 r. dotychczasowa WRŁ i ZW PZŁ w Kaliszu zostały formalnie przekształcone w ORŁ i ZO PZŁ w Kaliszu.

      Koła łowieckie okręgu kaliskiego działają na obszarze 8 powiatów: Kalisz, Ostrów Wlkp., Jarocin, Krotoszyn, Pleszew, Ostrzeszów, Kępno i Wieruszów. Lesistość wynosi 23,1 % i jest mocno zróżnicowana – od 0,5 % w gminie Rozdrażew do 51,5 % w gminie Sośnie. Przez nizinne obszary przepływają rzeki Prosna i Barycz oraz mniejsze: Ołobok, Niesób, Lutynia, Swędrnia, Pokrzywnica, Orla, Złotnica, Polska Woda, Młyńska Woda, Łużyca, Czarna Struga i Obra. Brak naturalnych jezior uzupełniają sztuczne zbiorniki wodne, takie jak Szałe k. Kalisza o pow. 77 ha, Piaski - Szczygliczka w Ostrowie Wlkp. o pow.33 ha i Kobyla Góra o pow. 25 ha. Akweny te służą nie tylko celom rekreacyjnym, ale są także miejscem występującego coraz liczniej ptactwa wodnego. Dogodne warunki bytowania i lęgów ptactwa wodnego stwarzają liczne stawy hodowlane w Przygodzicach, Dębnicy, Możdżanowie, Antoninie itd. Z obwodami łowieckimi okręgu bezpośrednio graniczy rezerwat ornitologiczny „Stawy Milickie”, stanowiący jedno z największych w Polsce skupisk lęgowych dzikich gęsi.

      Do ciekawostek przyrodniczo-łowieckich tego terenu zaliczyć można największe europejskie skupisko dębów w lasach nadleśnictwa Krotoszyn, kompleks przyrodniczo-muzealny w Gołuchowie obejmujący arboretum o pow. 162 ha, zagrodę żubrów, ścieżkę przyrodniczo-łowiecką oraz Muzeum Leśnictwa. Atrakcją jest także klasycystyczny modrzewiowy pałac myśliwski w Antoninie, w którego wnętrzach zgromadzone są liczne trofea myśliwskie.

      W okręgu kaliskim znajduje się OHZ PZŁ Kamień-Biernatki o pow. 14.780 ha, który od 1996 roku włączony został do sieci monitoringu zwierzyny prowadzonej przez Stację Badawczą PZŁ w Czempiniu. Oprócz badań naukowych, na terenie ośrodka prowadzi się szkolenia kandydatów na myśliwych.

      W kaliskim okręgu koła dzierżawią 88 obwodów łowieckich, w tym 72 obwody dzierżawione są przez 47 kół macierzystych, a na 16 obwodach gospodaruje 14 kół zamiejscowych. Pod względem oceny zagospodarowania tereny łowieckie są w dobrym stanie. W ostatnich latach wyraźnie wzrosła liczba ambon, lizawek oraz zwiększyła się długość pasów zaporowych.

      Stan zwierzyny grubej, podobnie jak w całej Wielkopolsce, utrzymuje się na dość stałym poziomie, natomiast stan zwierzyny drobnej zmniejszył się katastrofalnie.

 

 

 

Redaguje Marek Wielgosz

 

Copyright © 2018. All Rights Reserved