Zarząd Okręgowy w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Czaszkowska 10-12

Polski Związek Łowiecki

Zasady korzystania ze strzelnicy Wolica k. Kalisza w 2018 r. 

 

I. Strzelnica będzie czynna w okresie wiosenno-letnim tj. od 1 kwietnia do 30 września

  • we wtorki i środy w godz. 8,00 do 14,00
  • w czwartki i piątki w godz. 12,00 do 19,00
  • w soboty i niedziele – ściśle wg. uzgodnień z Łowczym Okręgowym.

w okresie jesienno-zimowym od 1 października do 31 marca

  • we wtorki i piątki w godz. 10,00 do 14,00

Kierownik Strzelnicy – Mieczysław Maciuszczak tel. 609-751-234


II. Pierwszeństwo w korzystaniu ze strzelnicy przysługuje myśliwym i kołom łowieckim zrzeszonym w ZO PZŁ w Kaliszu.

III. Myśliwi z Okręgu kaliskiego – zwolnieni są z opłat za korzystanie ze strzelnicy za wyjątkiem:

  1. opłaty związanej z obsługą poszczególnych stanowisk na strzelnicy w soboty, niedziele i dni wolne od pracy.
  2. ewentualnych opłat z tytułu kosztów związanych ze szkodami powstałymi podczas użytkowania strzelnicy.
    3.opłata za zniszczenie makiety, tarczy - 10 zł.                                             

IV. Opłata za korzystanie ze strzelnicy przez myśliwych z poza okręgu kaliskiego, wynosi 25 zł. od osoby (do 5-ciu godzin)

V. Koła Łowieckie z Okręgu kaliskiego za korzystanie ze strzelnicy w celach szkoleniowych wnoszą opłatę tylko za zużyte rzutki.

VI. Wynajęcie domku myśliwskiego i wigwamu kołom łowieckim macierzystym jest – nieodpłatne.

VII. Koła Łowieckie z poza Okręgu kaliskiego wnoszą opłatę w wysokości 250 zł.

VIII. Koszt rzutki w roku 2017  wynosi – 0,50 zł. brutto.

IX. Opłata za wynajęcie stanowiska pistoletowego wynosi:

Indywidualnie dla 1 osoby - 10 zł./1 godz.

Zbiorowe:
grupa do 15 osób - 200 zł./ 2 godz.
grupa do 25 osób - 350 zł./ 3 godz.
grupa powyżej 25 osób - 500 zł./ 8 godz.

X. Opłata za korzystanie z obiektu strzelnicy z wyłączeniem stanowisk strzeleckich i domku:

grupa do 25 osób - 400 zł. do 4 godz. plus 50 zł. za każdą następną godzinę.
grupa powyżej 25 osób - 500 zł. do 4 godz. plus 100 zł.  za każdą następną godzinę.

XI. Opłata za wynajęcie domku myśliwskiego lub wigwamu :

- do 4 godz. - 300 zł.
- od 4 do 8 godz. - 500 zł.

XII. W przypadkach uzasadnionych Łowczy Okręgowy może zwolnić z opłat za korzystanie ze strzelnicy.

XIII. Warunki wynajęcia obiektu strzelnicy w celu innym niż strzeleckie – innym osobom i instytucjom należy uzgodnić z Łowczym Okręgowym.

 

Redaguje Marek Wielgosz

 

Copyright © 2018. All Rights Reserved