Polski Związek Łowiecki
Okręgowa Rada Łowiecka
Zarząd Okręgowy w Kaliszu

ORŁ Kalisz, ZO PZŁ Kalisz

 

                                                                  Kalisz dnia 24..04.2013 r.

Koła Łowieckie

macierzyste

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu zaprasza przedstawicieli Zarządów Kół na tradycyjny Piknik strzelecki Prezesów i Łowczych Kół, który odbędzie się w dniu 18 maja (sobota ) 2013 r. na strzelnicy myśliwskiej w Wolicy k/Kalisza.

W pikniku biorą udział przedstawiciele Zarządów Kół w osobach:   Prezesa i Łowczego Koła.

Program imprezy

godz. 9.oo Uroczyste otwarcie pikniku

godz. 9.15 Aktualności z  PZŁ

godz. 10.30 Rozpoczęcie strzelań

Strzelamy : Oś myśliwska - 10 rzutek - 50 pkt.

                             Zając 5 przebiegów - 25 pkt.

                                Przeloty 5 rzutek - 25 pkt.

Klasyfikacja oddzielna dla Prezesów i Łowczych.

godz. 13 30 zakończenie pikniku

Darz Bór !

Przewodniczący ZO PZŁ w Kaliszu  Marek Przybylski


=====================================================

Gołuchów 28.03.2013 r.

             Relacja z posiedzenia Okręgowej Rady Łowieckiej

Zebranych powitał i obradom przewodniczył prezes ORŁ w Kaliszu  Wojciech Szostakowski.

Posiedzenie Rady odbyło się w poszerzonym składzie, zaproszeni zostali Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego, Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny i przewodniczący komisji problemowych ORŁ, którzy złożyli sprawozdania z działalności podległych sobie komisji.

   Przewodniczący ZO Marek Przybylski poinformował o działaniach ZO w okresie omawianym.

   Księgowa ZO Pani Anna Kupczyk przedstawiła sprawozdanie z realizacji planu finansowo gospodarczego za rok 2012, wyjaśniając szczegółowo jego składniki

   Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Kazimierz Mochalski podsumował wyniki kontroli ZO przez KR i wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ZO PZŁ w Kaliszu, Radni w głosowaniu, jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Okręgowemu.

   Prezes Rady i Łowczy Okręgowy poinformowali o inicjatywach naszego okręgu mających uświetnić Jubileusz 90 lecia PZŁ, szczegóły na stronie internetowej i w biuletynie wydanym przez Wojewódzki Sejmik Łowiecki w Poznaniu.


   Na zakończenie, Kapelan myśliwych ks. Lechosław Woźniak złożył serdeczne życzenia z okazji

Świąt Wielkanocnych, prosząc o przekazanie ich wszystkim myśliwym i ich Rodzinom.

FOTO

 ==============================================  

W dniu 17 marca br. w Ostrowie Wlkp. odbyła się ocena trofeów łowieckich  pozyskanych w sezonie łowieckim 2012/2013, w okręgu kaliskim PZŁ.

Komisje oceniły trofea 90 byków jeleni, 37 byków danieli i 22 czaszki drapieżników.

Medale zdobyły :

Wieniec, jelenie :

Szymon Mróz- Złoto

Andrzej Wybierała - Brąz

Zygmunt Konieczny - Brąz

Aleksander Bella - Brąz

Jacek Osiaczyk - Brąz

 

Łopaty, daniel :

 Wojciech Szostakowski – Złoto

 

Oręż, dzik:

Czesław Derwich - Brąz

Tomasz Leja- Brąz

Czaszki lisa:

Krzysztof Przerwa : 1 Złoto, 2 Srebro, 1 Brąz

Grzegorz Szczotka i Stanisław Kwik: Złoto

Grzegorz Mielczarek, Krzysztof Waloszyk, Zdzisław Kowalczyk, Stanisław Janicki, Andreas Dhamen, Jakub Stachura - Brąz

Tabela>>>

FOTO>>>>

=======================================================

1% DLA ZWIERZYNY
W związku z licznymi zapytaniami do biura ZG PZŁ, dotyczącymi wpłat 1 % podatku,

informujemy że Fundacja Ochrony Głuszca nie jest fundacją Polskiego Związku Łowieckiego.

Fundacją stanowiącą własność PZŁ jest:

FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH

( KRS 0000319773 )

Prosimy o wspieranie działań fundacji, która od 2009 roku wsparła ponad

50 kół w zakresie  zasiedlania łowisk w kuropatwy i bażanty

===================================================

 KALENDRIUM imprez 2013 >>>>

==============================================

Relacja z narady Łowczych >>>>

Galeria FOTO

===================================================

Szkolenie dla kandydatów wiosna 2013 >>>>info

Szkolenie selekcjonerów wiosna 2013 >>>>info

====================================================

Kurs nauki gry na rogu myśliwskim: Kliknij tutaj

========================================================

HUBERTUS kaliski

relacja z   X   Pielgrzymki myśliwych    >klik>>>

GALERIA FOTO- Pielgrzymka>>>>

GALERIA nagrodzonych konkurs FOTOGRAFICZNY>>>>


 

 

 


 

 

 Redaguje: Marek Wielgosz